Сборникът с доклади от Международната научна конференция “Рилският манастир – история, памет, духовност” (изд. “Изток-Запад”, 2018) бе представен вчера в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ). Изданието е резултат от традиционното сътрудничество между Библиотеката и Института за изучаване на изкуствата към БАН.

Тематиката на сборника беше представена от проф. Румяна Дамянова от Института за литература и от доц. Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет. Ръководителят на проекта, чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева от Института за изследване на изкуствата, разказа накратко за научната проблематика на изследванията в областта на рилската музикално-певческа ръкописна традиция от XIX в. и за възможните насоки при бъдещи изследователски проекти.

Гостите на събитието бяха поздравени от хор “Св. Наум Охридски” с ръководител Андрей Касабов. Прозвучаха изпълнения на църковни песнопения от автори на Рилската музикално-певческа школа от XIX в. С поздрав към присъстващите се обърна и директорът на Националната библиотека, доц. д-р Красимира Александрова.

Международната научна конференция, плод на която е сборникът “Рилският манастир – история, памет, духовност”, беше проведена през 2017 г. в Рилския манастир под патронажа на Негово Светейшество Неофит, патриарх на Българската православна църква. Във форума участваха видни учени от Гърция, Сърбия, Македония и представители на монашеското братство на Зографския манастир в Атон. Конференцията бе част от интердисциплинарния научен проект на тема “Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски)”, спонсориран от Фонд “Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката.

 

Текст: Елена Узунова

Фотограф: Стефан Рангелов