УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ  КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  I 1  ДО  СИГ.  I 1990  И  ОТ  СИГ. II 1  ДО  СИГ.  II 505 

НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ  ОТ  30  ОКТОМВРИ  ДО  30  НОЕМВРИ  2018  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНЕНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.