Ученици от първи до шести клас на Частното основно училище “Монтесори” посетиха Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в навечерието на Деня на народните будители. Децата разгледаха подредените изложби в различните пространства на първия етаж, посетиха читалните и изнесоха кратка празнична програма – направиха презентация на тема “Народни будители”, рецитираха стихотворенията “Отечество любезно” и “Обесването на Васил Левски” и изпълниха песен за народните будители.

Фотограф: Стефан Рангелов