ПОЛИГЛОТ НАПИСА “УЧЕБНИК ПО РОМСКИ ЕЗИК”

“Учебник по ромски език”, написан от полиглота Любомир Сердев, бе представен в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Изданието представя в достъпна форма граматиката и азбуката на ромското малцинство, написана на кирилица.

“Учебникът е предназначен за работещите с ромски общности, както и за хора, желаещи да изучават ромски език и да се запознаят със спецификата и богатството на езика – коментира полският психолог Зофия Сердева, вдовица на вече покойния автор. – Постарах се със спестяванията си да издам тази книга, защото е стъпка към успешно интегриране на ромите в българското общество.”

Любомир Сердев е дългогодишен учител в Монтана и преводач, владеел е писмено и говоримо 12 езика. Написва учебника с идеята да подпомогне преодоляването на езиковата бариера и сближаването на различните общности у нас. Изданието е плод на 15-годишни задълбочени проучвания, разговори, пътувания, обстоен преглед на учебници от различни държави. В основата му са залегнали най-използваните ромски диалекти в България.

Темата за езиково културното богатство на ромския език, европейската традиция в опазването и утвърждаването на културното наследство на ромската общност беше представена от Димитър Георгиев – учредител на Проект “Права на човека”, преводач от български на ромски език, активен участник в международни и регионални конференции по ромските въпроси.  Проф. дфн Петя Асенова – специалист по общо, индоевропейско и балканско езикознание, подчерта важното място на “Учебник по ромски език” в ежедневната практика. Тя обърна внимание върху интересни аспекти на ромския език, който е ценен с това, че съхранява черти (напр. архаични форми на падежи) на индо-иранската езикова група, от която произлиза.

Участие в дискусията взе Лили Ковачева – ромски активист и бивш експерт по ромски език в Министерството на образованието и науката, според която “езикът носи душевност, той е носител на култура”.

“Учебникът е сериозна основа в образованието на младото поколение, защото езикът и азбуката са основа за самочувствие”, допълни Петър Георгиев. А водещият Димитър Георгиев подчерта и специфичната “романтичност на езика”. Присъстващите на премиерата се обединиха около лансираната “алтернатива да живеем и общуваме, като правим живота по-добър и по-човешки, като разменяме и ползваме ценностите на различните етноси”.

Фотограф: Стефан Рангелов

2018-11-06T14:00:49+00:00 06.11.2018|Събития|