В първите дни на 2018 г. ученици от 8а клас на столичното 125 СУ “Боян Пенев” и неговият заместник-директор Деница Вълова посетиха Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и пожелаха да се включат в инициативата “Осинови книга”. Тя датира от края на 2009 г. и чрез нея, по примера на редица европейски и американски библиотеки, се набират средства, с които се подпомага опазването и скъпоструващата реставрация на книги и документи от фонда на НБКМ, които са в тежко състояние.

Съвсем скоро след първата среща учениците, подкрепени от своите учители и родители, предприеха мащабна кампания и събраха сумата, необходима за реставрацията на четири ценни книжовни паметника от сбирките на Библиотеката. В средата на март 125 СУ стана “осиновител” на четири книги: ръкопис на Софроний Врачански – т.нар. Първи Видински сборник от 1802 г., два екземпляра от първото издание на “Царственик или история българска”, отпечатано в Будим през 1844 г., и една рядка българска книга от 1889 г. – студия за етнографията на проф. Иван Д. Шишманов с посвещение от него за проф. Марин Дринов. С дарителския си жест учениците спечелиха новоучредената почетна награда на НБКМ – “Млад будител”, която бе обявена и връчена на 1 ноември, Деня на народните будители.

Тази история има и продължение. На 20 ноември Библиотеката посетиха група ученици от новата хуманитарна паралелка в 125 СУ “Боян Пенев”. Те също застанаха зад каузата “Осинови книга”, а намерението на цялата училищна общност е да превърне участието си в дарителската кампания на НБКМ по този проект в ежегодна традиция.

Пред учениците и техни преподаватели бяха показани четирите осиновени през пролетта книги, които вече са придобили съвсем различен облик след вещата намеса на специалистите в Реставрационния център и са поставени в специално изработени архивни кутии и папки.

Като следваща стъпка от съвместната дейност по програмата “Осинови книга” гостите бяха запознати с историята и състоянието на друга група книжовни паметници, които се нуждаят от специално внимание и грижи. Сред тях са два ръкописа – Псалтир с последование (Славейков псалтир) от края на XVI в. и Арапско баснословие за 1001 нощ от 1863 г., както и три екземпляра от пробния брой от 1842 г. на първото българско списание “Любословие”, издавано в Смирна в периода 1844–1846 г.

Посещението на учениците и преподавателите завърши в Реставрационния център на Библиотеката, където реставраторът Нели Чавдарова увлекателно разказа за листоотливането и процеса по ламиниране на периодичните издания, показа нагледно различни етапи от ръчната реставрация на документите и представи дейността на колегите си в книговезкото ателие.

Текст: Нона Петкова

Фотограф: Стефан Рангелов