27 май (петък) 2016 г., 17.00 ч., Заседателна зала  

На 27 май в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се състоя официалното представяне на най-новата книга на изследователя Николай Иванов „Опожаряването на старобългарската библиотека във Велико Търново”.
От името на доц. Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, г-жа Красимира Райнова, ръководител на Отдел „Връзки с обществеността и международна дейност”, приветства гостите и автора „изследовател на тайните и загадките в българската история”.
Книгата беше професионално представена от проф. Пламен Павлов. Той също определи Николай Иванов като „неспокоен дух, който търси, не вярва на утвърдени истини и се опълчва на митове и определени представи”. Конкретно за темата, на която е посветена книгата, проф. Павлов отбеляза, че макар дълги години това да се е смятало за легенда, библиотеката наистина е опожарена, но книгите са били спасени. За съжаление, въпреки опитите на Христо Драганов и семейство Семерджиеви да ги запазят, до нас е достигнала само паметта за тях.
В началото на своето слово Николай Иванов благодари на библиотечните работници в Националната библиотека за съдействието. Той разказа подробно пред публиката както за своите издирвания, направени за изготвянето на книгата, така и за получените резултати и нови сведения по въпроса. В заключение в своето издание авторът достига до извода, че не набеденият за това дело Иларион Критски го е извършил, а Неофит Византион, който е хвърлил вината върху него. Така по неговите думи благодарение на извадените ръкописи на Христо Драганов от фондовете на Националната библиотека и американската преса една загадка е разрешена.