На 08.06.2016 г. от 16 ч. в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се състоя презентацията на онлайн ресурсите на Oxford University Press  от г-жа Юлита Маджио, в рамките на  ХХVІ национална годишна конференция на ББИА  „ ДИНАМИЧНИ БИБЛИОТЕКИ – ДОСТЪП, РАЗВИТИЕ, ПРОМЯНА”.

Г-жа Маджио представи на аудиторията от Националната библиотека четири уеб платформи на Oxford University Press и спецификата на работата с тях.

Първата платформа Oxford journals collection, включва  311 престижни и авторитетни списания. Те са публикувани в сътрудничество с едни от най-влиятелните научни общности в света, което гарантира високото качество на изследователската, научната и образователната дейност.

Втората платформа Oxford handbooks online: Scholarly Research Reviews  е изключителна колекция от най-добрите наръчници, групирани в 14 предметни области. Статиите, включени в тях са дело на от едни от  най-изтъкнатите в своята област учени.

Третата платформа Oxford reference – е колекция включваща повече от 2 милиона дигитализирани по-кратки, разширени или подробни статии от речници и енциклопедии, издания на Oxford University Press , които обхващат 25 различни научни области.

Последната платформа Oxford scholarship online – позволява достъп до онлайн библиотека с повече от 10 000 изключителни академични издания на  Oxford University Press.

Г-жа Юлита Маджио подробно се спря и демонстрира Oxford index – услуга за търсене в наличното Оксфордско дигитално академично съдържание.

След презентацията събитието приключи с въпроси и изказвания от страна на колегите.