От 21 до 23 юни 2016 г. в к. к.  Св. св. Константин и Елена се състоя  традиционната годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България, организирана от ЕК. В работата на срещата участваха представители на  центровете Европа Директно, ЕДЦ, Enterprise Europe Network, EURES, EURODESK, SOLVIT, национални контактни лица по различни европейски програми, ENICNARIC, ESN България, НАБЕК. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе представена от ръководителя на Европейския документационен център  Динка Вакарелова.

По време на срещата бяха дискутирани актуални теми за ЕС, свързани с комуникационните приоритети на ЕК, като плана за инвестиции за ЕС и дебата за бъдещето на ЕС във връзка с референдума за ЕС в Обединеното кралство. В програмата бе предвидено време за формални и неформални срещи между мрежите за споделяне на добри практики и обсъждане на бъдещи съвместни комуникационни инициативи.