На 30 юни 2016 г.  Заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, по покана на директора доц. д-р Красимира Александрова, се проведе работна среща с директорите на Регионални библиотеки от страната, на която присъстваха и специалисти от IT сектора – Облак БГ, Онтотекст, Идентрикс АД, на Института по математика и информатика при БАН, ББИА и фондация НАБИС.

Обсъдени бяха въпросите за изработването на платформа за обмен на вече дигитализирани колекции от библиотеките и начинът, по който може да се реализира тази идея.  Колегията прие единодушното решение Националната библиотека да бъде водеща при организирането и координирането на стратегия за съхраняване на колекциите. Всички участниците се обединиха около предложението на доц. Александрова, за създаването на портал за обмен на дигитални колекции. Идеята е да не се дублират дейностите, които регионалните библиотеки извършват, като взаимно си помагат в областта на дигитализацията. Беше обсъдено и създаването на работна група и технически комитет, които в най-кратък срок да подготвят конкретни предложения за изпълнението на заданието.

Решенията, които се взеха на срещата:

  1. Националната библиотека поема ангажимента и всички участници ù гласуват „кредит на доверие“ за организацията и координацията на работата по изработването на платформата;
  2. Да се вземе решение какво да включва регистъра на дигиталните ресурси, в какви срокове да бъде направен, кой да отговаря за това къде да бъдат предоставени данните, какво да съдържат тези данни;
  3. Да бъде създаден комитет/група, за да направи конкретното предложение за насоката, в която да се работи конкретно, за да не се дублират дейностите.