На 5 юли в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се проведе официална среща между доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и г-н Гийом Робер, съветник културно сътрудничество в Посолството на Франция в София и директор на Френския институт в България. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с Френската национална библиотека, както и бъдещата организация на изложба в Лувър през 2018 г., която да представи ценните ориенталски архиви на Националната библиотека.

В тази връзка и за да запознаят госта със съкровищата на отдела в срещата взеха участие проф. Стоянка Кендерова, Милена Колева-Звънчарова, ръководител отдел „Ориенталски сбирки”. Те представиха структурата на отдела, която се състои от три основни колекции ориенталски архиви, ръкописни книги и старопечатни книги. На вниманието на г-н Робер бяха представени някои от най-известните и атрактивни документи от тези колекции: документ на арабски език с печат на ген. Клебер; красиво изписан берат за отдаване на държавен приходоизточник в Мала Азия от 1721 г.; джуз от Корана, препис от ХVI в.; астрономическите таблици на Улугбег, препис от втората половина на XVII в.;  Поема за подвизите на Тимур, на персийски език, препис от 1538 г.; „Книга за развлечение на копнеещия да преброди страните от Идриси”, препис от ХVI в.; турска граматика на френски език от печатницата на Ибрахим Мютеферика и „Огледало на света”, от Кятиб Челеби с 39 цветни карти и графики, старопечатно издание.