Публичната библиотека в Ханджоу с подкрепата на Министерството на културата на Република Китай стана инициатор за учредяването на Съюз на библиотеките в Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Официалният старт на инициативата беше даден по време на Първия форум на Библиотечния съюз (19–22 октомври 2018 г.) в Ханджоу, провинция Джъдзян, Китай.

Своята подкрепа за инициативата дадоха 61 библиотеки от Китай и ЦИЕ, включително от националните книгохранилища на  България, Естония, Латвия, Македония, Полша, Словакия, Унгария, Черна гора, Чехия и др. Наталия Владинова, консерватор-реставратор в отдел “Реставрационен център” на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бе сред 160-те официални гости на събитието. Пътуването й беше осъществено с финансовата подкрепа на Националния фонд “Култура”, програма “Мобилност”.

В рамките на форума участниците приеха съвместна “Декларация за учредяване на Библиотечен съюз Китай – ЦИЕ”, както и съгласуваха “План за действие на Библиотечния съюз на Китай и страните от ЦИЕ (2019–2020)” – повече информация за Първия форум на Библиотечния съюз на Китай и страните от ЦИЕ можете да видите на:

http://en.hzlib.net/conferp/644.htm

Инициативата по учредяване на Библиотечния съюз на държавите от Китай и ЦИЕ е съгласно Декларацията от Ханджоу за културно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, приета през септември 2017 г. по време на Третия форум за културно сътрудничество. Международната среща беше организирана от Министерството на културата на Китайската народна република, а участие тогава взеха ръководители на културните ведомства на страните от ЦИЕ, в това число българският заместник-министър на културата Амелия Гешева.

Активното партньорство на НБКМ с институции в Китай започва през май 2018 г., когато Библиотеката беше поканена за членство в Международния библиотечен съюз на държавите по Пътя на коприната. Инициативата за учредяването му бе на Националната библиотека на Китай, която до официалната церемонията по учредяването получи подкрепата на 25 национални библиотеки от държави в Европа и Азия. Форумът беше проведен в периода 27–30 май 2018 г. в град Чънду, провинция Съчуан, Китай. НБКМ беше представлявана от Деница Чернева, отдел “Преса, култура и образование” към Посолството на България в Пекин. Благодарим за любезното съдействие на колегите от посолството ни в Пекин.

Отправяме и своите благодарности към Националния фонд “Култура”, който подкрепи и насърчи изграждането на широки партньорства между НБКМ и колегите от Китай и страните от ЦИЕ.