По покана на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание и г-жа Румяна Атанасова, главен експертен сътрудник в същата комисия посетиха Националната библиотека.

Доц. д-р Кр. Александрова запозна гостите със състоянието на сградния фонд на Библиотеката. Показани им бяха хранилищата, в които се съхранява книжовното богатство на Република България. Гостите бяха информирани за специфичните дейности, които се осъществяват през месец август от библиотечните специалисти – инвентаризация, почистване и обезпрашаване на хранилищата.

Всички се обединиха около заключението, че е нужно извършването на спешни ремонтни дейности, за да може Библиотеката да функционира нормално в бъдеще.