На 24 ноември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път тържествено се отбеляза кръгла годишнина от основаването на реставрационната лаборатория. Проведе се кръгла маса, озаглавена „60 години реставрационна дейност в Национална бибилиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Участие в събитието взеха специалисти, работещи в областта на консервацията и реставрацията на обекти върху хартия. Изнесените доклади представиха дейността на реставрационните лаборатории на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Научния архив на Българска академия на науките, Центъра за славяно- византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Военно-историческия музей и Националната галерия.

Гости на събитието бяха и представители на Държавна агенция „Архиви“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, бивши ръководители и служители на реставрационната лаборатория на Националната библиотека, преподаватели и студенти от Национална художествена академия – специалност „Консервация и реставрация“ и студенти от УниБИТ – специалност „Библиотечни колекции“.

Ръководителят – ас. д-р Ивайла Богданова – и служителите на отдел „Реставрационен център“ в Националната библиотека получиха поздравителен адрес от ректора на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. д-р инж. Митко Георгиев.