Преподавателите в УниБит проф. Жоржета Назърска и д-р Светла Шапкарова избраха Националната библиотека за представянето на книгата си „Методика на обучението по религия във висшите училища”. Учебникът обобщава техния 12-годишен опит в преподаване и работа на терен със студенти и религиозни общности. Чрез представянето на религиозните различия книгата дава възможност за формиране на отношение в студентите, разбиране на духовните ценности и толерантност.