Инициативата за това събитие е на директора на НБКМ, като аноксията ще бъде проведена от експерти от УНИБИТ и фирма Хрикат – съхранение и опазване на културното наследство.

Аноксия означава свободна от кислород среда. Това е световно известен нетоксичен екологичен метод за лечение и превенция на обекти на културното наследство. В тази среда в резултат от липсата на кислород, който е заместен от азот (99,9 %) микроорганизмите се дехидратират и по този начин биват унищожени напълно. Средата представлява затворено херметическо пространство, т. нар. „балон”, в който се поставят материалите за превенция, дезинфекция и дезинсекция. Задължително се контролират параметрите в това пространство: влажността на въздуха 50%; концентрация на кислород 0,1%; температура 20-23 градуса.

В НБКМ ще бъдат подложени на атмосфера аноксия документи върху хартия от Ориенталския отдел и Български исторически архив.