На 2 септември 2016 г. проф. Мохамад Халид Албадах, д-р Омар Ар Рашуд и д-р Абдулазиз Алтамими, гости на посолството на Кралство Саудитска Арабия, посетиха Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Те бяха приветствани от директора доц. д-р Красимира Александрова, и бяха запознати с историята и значимостта на Библиотеката като водещ културен институт в България. Сътрудник на отдел „Ориенталски сбирки” представи няколко от най-ценните съчинения, които се съхраняват тук – „Истории на пророците” в препис от 16. в. на персийски език; великолепен екземпляр от популярния арабски тълковен речник на Фирузабади, изработен през 1614; рядко старопечатно издание на Закона на медицината на Авицена, отпечатано в типографията на Медичите през 1593 и др. Гостите имаха възможност да видят и документи на османотурски и арабски език, засягащи историята на Арабския полуостров.

Срещата премина при засилен интерес от страна на гостите, които задаваха множество въпроси относно представеното културно наследство. Посещението е пореден израз на установеното добро сътрудничество между Националната библиотека и посолството на Кралство Саудитска Арабия у нас.