В края на активното работно лято след встъпването си в длъжност, новият директор на Националната библиотека, доц. д-р Красимира Александрова, ще демонстрира с екипа си уникален екологичен и световно признат метод за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на културното наследство, познат като „Аноксия“.

Употребата на токсични химически субстанции е забранена от европейското законодателство, но масово се използва у нас заради слабото развитие на новите технологии. „Аноксия“ е модерното европейско решение, въведено у нас от екипа на доц.Александрова. Спасяването на ценни книги и документи чрез метода на безкислородната среда, прилагано в Националната библиотека, покрива всички критерии за екологичност и модерна технология на световно ниво.

Какво е „Аноксия“: Методът „Аноксия“ представлява нетоксична дезинфекция, посредством контролирана безкислородна среда и внедрен контрол на нашествия от насекоми, без никакъв риск за книжовното културното наследство, за хората и околната среда. Това е изкуствена промяна на атмосферата, чрез премахването на кислорода до нива под 0,5 % и въвеждане на инертен газ (в този случай азот). В същото време се контролират нивата на температурата и относителната влажност, които се поддържат в определени параметри за ефективност на метода. „Аноксия“ елиминира паразитите чрез дехидратация и задушаване. Смъртността на вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие.

В рамките на пресконференцията пред представителите на медиите в реално време ще бъдe отворен балонът с дезинфекцираните книги, ще бъдат дадени още подробности около метода „Аноксия“ и внедряването му в България, а директорът на Националната библиотека ще разясни необходимостта от закупуване на специална камера за „Аноксия“ за нуждите на НБКМ.

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 14 СЕПТЕМВРИ, СРЯДА, ОТ 11.00 ч., В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (бул.“Васил Левски“ №88)