26 септември (понеделник) 2016 г., 09.00 ч., Заседателна зала

На 26 септември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се проведе официална среща между директора доц. д-р Красимира Александрова и експерти от институцията и представители от Бюрото за култура на правителството на Пекин, водена от г-н Дун Рулей, заместник-директор на външния отдел. Събитието е в рамките на организирана среща между кметовете от Китай и страните от Централна и Източна Европа в периода 27-29 септември 2016 г. Целта на посещението е обсъждане на евентуалните възможности за бъдещо сътрудничество между Националната библиотека и Столичната библиотека на Пекин.

Г-н Чен Джиан, заместник-директор на Столичната библиотека на Пекин, представи накратко структурата и задачите, която тя изпълнява. Доц. д-р Антоанета Тотоманова, ръководител Направление „Национална библиография” и доц. д-р Любомир Георгиев, ръководител Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство” представиха на свой ред Националната библиотека и по-специално управляваните от тях звена. Доц. д-р Красимира Александрова потвърди готовността и желанието си за сключване на предложения от китайска страна договор за сътрудничество, който ще спомогне за развитието на взаимоотношенията между библиотеките в много направления – международен книгообмен, обмен на специалисти и професионален опит, организиране на съвместни културни прояви и академични форуми и др.