На 7 октомври, Световният ден за достоен труд, служители на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” получиха удостоверения за проведено обучение по безопасност на труда по инициатива на КТ „Подкрепа”. Сертификатите връчи вицепрезидентът на синдиката Йоанис Партениотис в присъствието на директора на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова, доц. Венцислав Велев и Луизина Савкова от Министерството на културата.

„Ние имаме обща кауза и сме партньори в осигуряването на безопасна и спокойна среда за работа”, заяви доц. Александрова. Председателят на структурата на КТ „Подкрепа” в НБКМ Иван Добромиров отбеляза, че  най-важното за добрата работа в един екип са добрите отношения.

Библиотеката получи като дарение помагала и изследвания за здравословни и безопасни условия на труд в България.

На 7 октомври в повече от 130 държави по целия свят се отбелязва Световния ден за достоен труд. Денят се чества по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.