На 6 декември 2016г. се проведе работна среща на която бяха представени бази данни на издателство Alexander Street, водещ доставчик на онлайн видео и музикални записи, както и на уникални тематични колекции за библиотеки в целия свят.
Част от екипа на библиотеката се запозна с предлаганите ресурси, включващи над 600 000 образователни аудио-визуални и текстови материали в областта на литературата, музиката, психологическото консултиране и терапия, историята, медицината, театъра, кино и сценични изкуства, религията, антропологията, обособени в над 60 колекции.
Предстои да бъдат избрани най-подходящите от тях, които библиотеката ще предостави за ползване на своите потребители.