Уважаеми читатели,

Предоставен ни е едномесечен безплатен достъп (6.12.2016-6.01.2017) до Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). Това е мултидисциплинарна,  многоезикова база данни, предлагаща пълни текстове (включително PDF) от научни списания, издавани в централните и източноевропейски страни. Колекцията съдържа  пълнотекстови публикации, покриващи академични области като бизнес и икономика, медицина, политически науки, право, библиотечни и информационни науки, литература, лингвистика, история социология, които се отнасят за горепосочения географски регион.

Базата данни е разработена от EBSCO и е достъпна ТУК.