На 7 декември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се състоя тържествена церемония по предаване на 11-томното факсимилно издание на Франциск Скорина, издадено за пръв път в периода 1517–1525 г. и съхранявано в библиотеките и музеите на Беларус, Русия, Украйна, Германия, Полша, Чехия и др.

Събитието бе организирано от Посолството на Република Беларус, Националната библиотека на Беларус, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Фондация „Славяни”.

Официални гости на събитието бяха Н. Пр. г-н Владимир Воронкович – посланик на Република Беларус, и съпругата му г-жа Татяна Воронкович, Елена Долгополова – първи заместник-директор на Националната библиотека на Беларус, посланиците на Палестина, Сърбия, Казахстан, Азербайджан и представители на посолствата на Република Молдова, Русия, Грузия, Армения и Беларус.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова благодари за направеното дарение и сподели, че то е изключително ценно за фонда на Националната библиотека и ще бъде предоставено на нейните читатели.