Уважаема доцент Александрова!

Пиша Ви, за да изразя сърдечната си благодарност за гостоприемството, което Националната библиотека оказа по време на вчерашното посещение на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на техните студентски практики. Служителите на библиотеката искрено, далеч не само на думи, доказаха на младите хора, че са чакани и желани на това толкова скъпо за нас място. Обучението за работа с електронния каталог беше поднесено изключително професионално, достъпно, ефективно и разбираемо. Разходката в читалните беше вълнуваща, като съчетаваше искрената възхита от интериора с полезна и практична читателска информация.
Вижда се, че служителите в Национална библиотека работят с възрожденски устрем и плам, който, надявам се, предадоха и на студентите.
И, не на последно по важност място, искам да спомена изумлението и признателността на студентите, които получиха като подарък своя безплатна годишна читателска карта.
Още веднъж – искрено Ви благодаря за добронамереността, за това, че отворихте вратите си, посветихте ни време и заразихте младите хора с желание да влязат в читалните и да не се страхуват от досега си с каталози и различни книжни фондове.

С най-дълбоко уважение:

Доц. д-р Надежда Сталянова
Катедра по български език, Факултет по славянски филологии
СУ „Св. Климент Охридски“