На 10 декември 2016 г. се навършиха 138 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. През далечната 1878 г., се заражда идеята за създаване на обществена библиотека. Година по-късно, през 1879 г. проф. Марин Дринов предлага на Първото Велико народно събрание библиотеката да се превърне в Народна и грижите за просперитета й да се делегират на държавата. Така през всичките години на своето съществуване Националната библиотеката е институция, призвана да събира, съхранява и разпространява книжовната и духовната памет на нашия народ.
С поредица от събития беше отбелязан празникът на Националната библиотека. Кулминация на проявите беше организираната на 9 декември среща-разговор на тема „Професията библиотекар – традиции и приемственост”, на която присъстваха няколко поколения библиотечни специалисти. Те бяха единодушни в разбирането си, че позитивна промяна може да се очаква само при съсловно единомислие, което би могло да даде резултат по отношение на обществените нагласи.
Темата за приемствеността или нейната липса е тема, уверяваща и убеждаваща, че има начин да се избегне крайността на дните, когато не се руши направеното от тия преди нас, а се съхранява и надгражда върху него. Националната библиотека е исторически пример за забележителна приемственост между поколения специалисти и изследователи. Нейната история показателно насочва към разискваната тема, защото Националната библиотека винаги е присъствала с респект и авторитет в културния живот на България. От една страна, задачата на една такава институция е да подпомага потребителите по отношение на техните информационни потребности. От друга страна, тя е обозрим символ на онова сътрудничество, от което се постигат зрелите плодове на научната и изследователска дейност.
В празнична обстановка бе представена новата визия на сайта на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
Представен беше и брой 6 на списание „Библиотека”, посветен на 95 години от рождението на ст.н.с. Константинка Калайджиева и 70 години от рождението на доц. д-р Александра Дипчикова – директори на Библиотеката. На празника присъстваха гости, колеги и приятели на юбилярките. Със спомени, цветя и много усмивки празничната атмосфера зареди душите и сърцата на присъстващите с оптимизъм и увереност в силата на просветителския и творчески дух на библиотечните специалисти.