На 20 декември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе представен международният енциклопедичен интердисциплинарен сборник „GLORIA BIBLIOSPHERRAE (Нишката на Ариадна)”.

Сборникът е в чест на юбилея на акад. проф. Александра Куманова и 65-годишнината от основаването на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Събитието бе отбелязано със среща-разговор и дискусия за приноса на научния труд при разкриването на ризомата на познанието и в частност на целите на международната библиография. Опусът е в резултат от работата на 147 автори от 12 страни. На присъстващите бяха представени рецензии, прочетени от самите им автори.

По време на срещата присъстваха официални гости от посолството на Ислямска Република Иран, дипломати, представители на католическата общност, ръководството и преподаватели от УниБИТ, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, директорът на Централната библиотека на БАН и много други.

Всички произведения са публикувани в сборника на езика, на който са написани – български, руски, украински, полски, немски, френски, английски. „GLORIA BIBLIOSPHERRAE” се открива от уводен раздел, в който са представени поздравленията, отправени към акад. проф. Александра Куманова от институции и организации. Втората част съдържа интервю с проф. Александра Куманова и нейна автобиография. Текстовете в сборника са съпроводени от свой справочно-информационен инструментариум, което е в подкрепа на дълбочината и приноса за библиографската култура.

Фотограф: Стефан Рангелов