На днешната дата, 6 януари, се навършват 169 години от рождението на Христо Ботев – революционер, поет и публицист.

„Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние…”

Из в. „Знаме”, бр. 1, 8 декември 1874 г.