На 23-ти и 24-ти февруари в София се състоя Международната научна конференция „Персийските ръкописи на Балканите и в Централна Европа”, организирана от Център за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа. Част от докладите бяха изнесени в СУ „Св. Климент Охридски”, както и в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, където в петък беше закрита конференцията. Участие с доклади имаха и колеги от Националната библиотека. По време на конференцията беше представено и току-що издаденото от издателство Мирас-е Мактооб, Техеран, факсимилно копие на ръкопис „Зиджи Ямини”, ОР 1750, съхраняван в Библиотеката.

Конференцията бележи нов етап в развитието на сътрудничеството между българските и ирански учени, посветили работата си на изследвания върху културата и книжнината.

Фотограф: Иван Добромиров