ИЗЛОЖБА И ПРЕМИЕРА НА КНИГА ЗА РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ОТДЕЛ „ОРИЕНТАЛСКИ СБИРКИ“ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

108-ия си рожден ден отбеляза вчера отделът „Ориенталски сбирки“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Неговата история датира още от 1879 г., когато се нарича  „Турски“, но от 5 март 1909 г., официално е обявен като „Ориенталски отдел“ на Българската народна библиотека (министерският указ е публикуван в бр. 49 на „Държавен вестник“). Отпечатък върху дейността му са оставили повече от 50 ръководители и специалисти.

„Вълнуващи и важни уроци съм получил от нашите „ориенталци“, за което им благодаря. Изследователите, които са избрали и са избрани да работят в този специален отдел на НБКМ, ми се струват твърде своеобразни личности. Въпреки многото съществени различия помежду им, има важни неща, които ги обединяват. Всекидневното общуване със старите арабографични документи и книги ги е научило на упоритост, твърдост и по нещо от източната мъдрост, заяви водещият на събитието д-р Любомир Георгиев, след което даде думата на архивистите от отдела.

„Архивът на отдел „Ориенталски сбирки“ към Националната библиотека е едно от най-големите архивохранилища на арабографично писмено книжовно наследство в света – разказа Севдийе Али. – Обемът на единичните документи го нареждат и сред най-големите световни депозитариуми. Създадени от края на ХV в. до началото на ХХ в., материалите са свързани с всички провинции на Османската империята. Фондът от арабографични ръкописи наброява повече от 4000 кодекса, а близо 2000 са литографиите и старопечатните книги на арабски, османотурски и персийски език. Съхраняват се 48 заглавия на вестници на османотурски и турски език от края на ХІХ и първата половина на ХХ век, отпечатани в България. Някои от тях са билингва (на турски и български език).“

Част от 108-годишната история на  „Ориенталски сбирки” бе събрана в експозицията „Среща с миналото и настоящето“, представена от д-р Анка Стоилова. Тя проследи накратко заслугите на някои от ръководителите и експертите в отдела като Диаманди Диамандиев, д-р Иван Димитров Кимрянов, Владимир Тодоров-Хиндалов, проф. Борис Недков, Петко Груевски и др.

В специални витрини бяха изложени ръкописи, книги и предмети, съхранявани в отдела. Особен интерес предизвикаха Тетрадката на Д. Ихчиев с опис на сиджили, Псалтир на арабски език (препис от ХVІ в., Бейрут), 7-и Джуз на Свещения Коран (препис от ХVІІ в.), Псалтир-билингва (на арабски и латински език), издание от 1609 г., Рим, История на Индия, издание от 1730 г., Константинопол, Псалтир на арабски език, издание от 1854 г, Ерусалим, „Хиляда и една нощ“ (т. І и ІІ), издание от 1903 г., Египет, и др.

Видяхме още очила (пенсне), намерени в арабски ръкопис от сбирката, както и шрапнел от Втората световна война, изваден от старопечатна книга, пострадала при бомбардировките над София през 1944 г. Показан бе Почетен знак, връчен на отдела от културното аташе на Египет през 2001 г.

Кулминацията на събитието бе премиерата на книгата  „Арабските ръкописи. Методика на първичната обработка на фрагментите“ от д-р Анка Стоилова. Този труд е плод на повече от 30 години работа в  „Ориенталски сбирки“.

Доц. д-р Катя Исса, която представи книгата, перифразира един от цитатите в нея, който гласи: „Слава на Аллах, който направи арабския език ключ за изяснението и го превърна в средство, което предпазва от грешки в речта…“. Тя вмести в едно изречение огромния принос на книгата на д-р Стоилова, като подчерта, че е безценно помагало за всички, които се интересуват и проучват писмени материали от Изтока.

„Написах тази книга с мисълта за хората, които ще дойдат да работят в НБКМ след мен, но няма да ме познават – сподели д-р Стоилова. – Известна е арабската мъдрост: „Търсете знанието. Ако трябва, идете чак в Китай“. Аз бих допълнила – ако е трудно да стигнете до Китай, елате в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Книгата „Арабските ръкописи“ е издание на НБКМ и се продава на гише „Регистрация“.

0 0

Фотограф: Иван Добромиров

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2017-03-13T10:36:27+00:00 10.03.2017|Събития|