Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира курс за прилагането на Универсална десетична класификация в класификационната и каталожната практика на библиотеките

 

Във връзка с отпечатването на Универсална десетична класификация. Съкратено издание, 2017 год., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира курс за прилагането й в класификационната и каталожната практика  на библиотеките.

Курсът ще бъде проведен в рамките на един ден ( 10.00 – 16.00 ч.) с лектори  доц. д-р А. Тотоманова и доц. д-р А. Дипчикова.

За по – добрата организация на работата, групите не трябва да надвишават десет човека и затова ви предлагаме четири дати – 24, 25, 26 и 27 април 2017 г.

Очакваме заявките ви до 24 март 2017 г.

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2017-03-15T08:26:53+00:00 14.03.2017|Новини|