Предложение за провеждане на научно-практически семинар за професионалисти в областта на опазването на културното наследство направи днес Вадим Дуда, генерален директор на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М. И. Рудомино” в Москва, по време на среща с директора на на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) доц. д-р Красимира Александрова.

Проектът “Културното наследство като основа за междукултурен диалог. Стратегии на съхраняване в Русия и България” е планиран за дните между 12 и 18 юни 2017 г. В семинара се предвижда запознаване с дейността на най-значимите български библиотеки и музеи, сред които НБКМ, Центъра за славяно-византийски проучвания “Дуйчев”, Националния исторически музей и Народната библиотека “Иван Вазов” в Пловдив. От Русия ще пристигнат 19 специалисти по реставрация на книги и опазване на библиотечни и музейни фондове. Очаква се и провеждане на кръгла маса с експерти от двете страни по проблемите на съхраняването на специализирани колекции, включително електронни.

По време на срещата доц. Александрова подчерта, че научната дейност е изключително важна за НБКМ и предложи на руските партньори да споделят дългогошния си опит чрез авторски публикации в сп. “Библиотека”. Вадим Дуда одобри и идеята един брой на изданието на НБКМ да бъде посветен именно на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М.И. Рудомино”. Според нейния директор приоритетни теми за културния институт в момента са превръщането му в съвременно пространство, което да бъде интересно и привлекателно за младите хора.

Усилията на екипа на Вадим Дуда са насочени още към предоставяне на полезни интернет услуги на читателите, откриване на културни центрове на различни държави, както и към подпомагане на по-малки библиотеки. Всяка година московската “М.И. Рудомино” избира три регионални руски библиотеки, на които оказва съдействие чрез обучение на професионалисти, оформяне на пространства и специализирани читални.

Доц. Александрова и Вадим Дуда откриха прилики, но и различия във финасирането на двете национални институции. Основните средства се осигуряват от министерствата на културата, които обикновено не са достатъчни. Според директора Дуда обаче в Русия е популярна т.нар. социална отговорност на големите финансови и бизнес организации, които са готови да подпомагат дейността на културни институции.

Гостите от библиотека “М.И. Рудомино” посетиха и се запознаха с работата на експертите в Реставрационния център на НБКМ, който има 60-годишна история. Вадим Дуда прояви специален интерес към току-що монтираната камера за обезпаразитяване на стари книги и ръкописи по метода “Аноксия”. Ръководителите на двете национални библиотеки обсъдиха евентуалния виртуален обмен на книги и възможностите за временен offline и online достъп до електронни издания, с които разполага “М.И. Рудомино”. А политическата и икономическа страна в отношенията на Русия с Европа и света директорът на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература коментира лаконично и с чувство за хумор: “Да, има криза, но ние не участваме в нея.”

Срещата на ръководителите на двете национални библиотеки е плод на споразумение за сътрудничество, подписано през януари 2016 г. Гостите от Русия дариха комплект книги от български автори, преведени на руски език. А доц. Александрова подари от името на НБКМ реплика на икона от XIX век с изображенията на патроните на библиотеката, светите братя Кирил и Методий. Оригиналът се съхранява в Националния исторически музей.

 

Фотограф: Иван Добромиров