Студентите българисти от Славянския университет в Баку се сдобиха с повече от 40 книги на български автори благодарение на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Дарението беше направено по време на среща на директора на НБКМ,  доц. д-р Красимира Александрова, с ректора на висшето учебно заведение, проф. Нурлана Алиева, и посланика на Република Азербайджан в София, Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова.

Славянският университет в Баку има 70-годишна история. В него е създаден Център за български език и култура, в който се обучават 50 студенти. Сред книгите, дарени от НБКМ, са творби на класиците Йордан Йовков и Димитър Талев и на съвременни автори като Георги Мишев, Любомир Левчев, Владимир Зарев, Андрей Захариев, Атанас Звездинов, Ваня Щерева и Людмила Филипова. Българистите от Баку вече ще имат възможност да четат в оригинал и научна литература, включително “Проблеми на неологията в славянските езици”, “Магията на думите”, “Котленски сборник”, “София – XV-XX век” и др.

Дарението беше оценено високо от гостите от Азербайджан, а доц. Александрова изрази готовността на НБКМ да превърне акта в традиция. Ще бъде обсъдена и възможността студенти от Славянския университет в Баку да гостуват на Националната библиотека и да участват в работни ателиета по реставрация на стари ръкописи и книги.

Фотограф: Иван Добромиров