Начало: 17:30  часа

Място на провеждане на събитието: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централно фоайе