Курс „Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания“ в НБКМ

На 6 и 7 април 2017 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София се проведе курсът Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания с лектори Бояна Минчева и Елена Узунова. Участваха 14 библиотекари и други специалисти от София: десет от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, двама от Академичната библиотека на НАТФИЗ и един от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

По време на обучението участниците се запознаха със спецификата на ръкописите и старопечатните книги, особености при тяхното организиране в сбирки, обработка, каталогизация, съхранение и опазване. Специално внимание беше отделено на идентификацията на екземпляри без заглавна страница, обработката на богослужебните книги, хронологичен обхват, организиране и работа с български старопечатни книги.

Източник: сайт на ББИА

Фотогалерия

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2017-04-13T11:47:56+00:00 12.04.2017|Новини|