Курсът за прилагането на Универсална десетична класификация в класификационната и каталожната практика на библиотеките ще се проведе по утвърдения график от 10:00 ч. в Заседателната зала, II етаж на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

График