Идеята да се помага на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” запалва все повече доброволци. Днес на благотворителната кауза се отдадоха седем млади дами и двама господа от застрахователната компания AIG.

Три от доброволките работиха в Първа читалня „Проф. Марин Дринов” и не отстъпиха на постигнатото от техните колежки, които миналата седмица посветиха няколко часа безвъзмезден труд в НБКМ. След разяснение от отговорника на читалнята Владимира Калъчева трите дами прегледаха внимателно 15 кутии от фонд „Цариград” на отдел „Ориенталски сбирки”, като отделиха документи, които се нуждаят от реставрация. Гл. ас. д-р Анка Стоилова вдъхнови тяхната работа със своето представяне на историята и богатствата на отдела, при което им показа няколко особено ценни арабски ръкописи.

Останалите четири дами помагаха за почистването на основния фонд в книгохранилището на НБКМ. Сръчността на двамата господа пък беше особено полезна при сглобяването на метални стелажи в библиотечните хранилища. В знак на благодарност всички доброволци получиха безплатни годишни читателски карти. И обещаха отново да се включат в доброволческите акции.