Курсът за прилагането на Универсална десетична класификация в класификационната и каталожната практика на библиотеките се провежда по график и при голям интерес от страна на колегите. Разискват се основните промени в новата УДК и тяхното практическо приложение. В тази връзка Националната библиотека ще посочи e-mail за въпроси, предложения и коментари по въвеждането на УДК, които ще бъдат публикувани на специално място в официалната страница на библиотеката.

Допълнителна информация

График

Фотограф: Иван Добромиров