diploma 02

 

Директорът на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – доц. д-р Красимира Александрова, е избрана за действителен член на Международната академия по информатизация към ООН. Дипломът и сертификатът, удостоверяващи това решение, пристигнаха в навечерието на 11 май, патронния и професионален празник на НБКМ.

Екипът приема акта като лично признание за ръководителя на институцията и знак на уважение и престиж на Националната библиотека.

diploma 01