Дона Шийдър, президент на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти (IFLA), посети Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ). По време на срещата си с директора доц. д-р Красимира Александрова тя подчерта, че в наши дни “ръководителите на националните библиотеки са значими лидери и когато се събират заедно, обсъждат важни проблеми, за чието решаване винаги могат да помогнат”.

“Вашето посещение е важно за нас, тъй като ни помага да си сверяваме чесовниците със световните тенденции в развитието на библиотечното дело – отвърна доц. Александрова. – Споделянето на опит с чуждестранни колеги е изключително ценно. Помага ни в стремежа към по-модерно виждане за националната ни библиотека. Стараем се да излезем от рамката на нейната затвореност, да търсим разнообразни начини за отварянето на достолепната сграда, с която разполагаме, към по-широка и по-млада публика. Опитът на американските библиотеки за мен е водещ по отношение на демократичността, на която е подчинена работата на нейните специалисти с различните читатели. Изключително впечатление ми направи и специалната туристическа програма на египетската Александрийска библиотека, предназначена за чуждестранните посетители в страната.”

Преди да оглави IFLA, Дона Шийдър е работила 45 години в Конгресната библиотека на САЩ. След посещението в София й предстоят срещи в Европа и Азия, на които ще се обсъжда глобалната визия за библиотечното дело. Според г-жа Шийдър процесът на дигитализация на фондовете на НБКМ ще помогне в най-голяма степен на България да представя своята история и култура пред света.

0

Фотограф: Иван Добромиров