Репортаж от посещението си в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) ще трябва да направят учениците от столичното 138 СУ „Проф. Васил Златарски”, които днес бяха гости на културната институция. Всеки от тях обича да пише и се интересува от журналистическата професия, а посещението им е по проекта „Твоят час” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентния растеж”. По него в училището е създадена група “Журналистика и творческо писане”, ръководена от преподавателя по литература Цветан Петров.

Децата разгледаха изложбите „Книги, посоки, публики” и „Международно сътрудничество”, които бяха открити за патронния празник на НБКМ, 11 май. Посетиха читалните и се запознаха с възможностите за работа и търсене на различни издания чрез дигиталния каталог Cobiss. За финал на своето гостуване получиха безплатни карти, с които да се върнат отново в Националната библиотека, но вече като читатели. Накрая на учебната година направеният от тях репортаж и останалите им творчески работи по проекта ще бъдат събрани в общ медиен продукт, обясни г-н Петров.

002

Фотограф: Стефан Рангелов