Творци, изследователи и журналисти, сред които Йорданка Кузманова, Зорница и Йосиф Радионови, Здравка Евтимова, Вартануш Топакбашиян, Хайгашод Агасян, Петя Цолова, Боряна Дукова, д-р Тотко Найденов, проф. Видка Николова, доц. Мариета Иванова-Гиргинова и Пламен Антов, Валентина Попова, Ивайла Александрова, Гергина Дворецка и Светослава Рудолф, представители на Националния литературен музей (НМЛ), на Дамския салон „Евгения Марс” и на Клуба на българските писателки, на читалища и други организации, присъстваха на представянето на книгата „Световете на Яворов” от Катя Зографова (издателство „Изида”) в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Гости на литературната вечер бяха и г-жа Сатеник Зирекянц от Посолството на Република Армения у нас, президентът на Международна фондация „Гоце Делчев” г-н Христо Христов, г-н Карен Алексанян – създател на „Дворът на кирилицата” в Плиска и др.

Книгата бе представена от проф. Михаил Неделчев. Изключителен познавач на Яворовото творчество, той подчерта новите изследователски теми и приноса на Катя Зографова в яворознанието. А журналистът, писател и документалист Стоян Радулов определи „Световете на Яворов” като „лично преживяна, чувствена и словозографна, затова  различна и силно въздействаща” литература.

Приятната изненада на вечерта бяха изпълненията на певците от „Светоглас”, водени от Даниел Спасов. Поетът Атанас Капралов, директор на НЛМ, поздрави авторката от името на колегиума. А президентът на Международна фондация „Гоце Делчев” – Христо Христов, обяви съвместната инициатива с Фондация „П. К. Яворов” за издигане на паметник на Яворов в Скопие, Северна Македония.

Фотограф: Стефан Рангелов