УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ.

БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ ОТ  2  ДО  4  МАРТ 2019 Г.

НА 5 МАРТ ЩЕ РАБОТИМ С ОБИЧАЙНОТО СИ РАБОТНО ВРЕМЕ.