НАНСИ БОЛТ ПОСЕТИ БИБЛИОТЕКАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА IFLA

Представители на Секцията за библиотечно обслужване на хора със специални потребности към Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA) посетиха Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. В делегацията бяха включени експерти от библиотечни и академични институции от Германия, Китай, Норвегия, САЩ, Хърватия, Япония, Швеция и Египет, водени от Нанси Болт, член на Секцията и на комисия към Организацията на обединените нации (ООН).

Специалисти от НБКМ и чуждестранните им колеги обмениха знания, опит и идеи в областта на библиотечно-информационното обслужване на читатели с увреждания. Гостите проявиха интерес и към теми, свързани с методическата дейност, осъществявана в НБКМ, с процесите по дигитализация и реставрация на библиотечните колекции и др. Запознаха се и с камерата за “Аноксия”, с читалните и Зала “История на книгата”.

Фотограф: Иван Добромиров

2019-03-08T13:25:38+00:00 07.03.2019|Събития|