Уважаеми читатели,

Националната библиотека Ви предлага временен пробен достъп до Central and Eastern European Online Library (CEEOL), водещ доставчик на високо качествени списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

CEEOL предлага на учени, изследователи и студенти достъп до разнообразно академично съдържание, което постоянно нараства. Понастоящем CEEOL обхваща над 2 000 списания и 480 000 пълнотекстови статии, над 2 200 електронни книги и 2 500 документи –отчети, официални доклади, правителствени документи и др.

Достъпът е осигурен от 19 март до 5 април 2019 г. и се осъществява чрез IP мрежата на Националната библиотека от адрес: www.ceeol.com .