С поетично-музикалния си спектакъл “Лета на кръстопът” гостува вчера в София любителската театрална трупа на Народната библиотека “Детко Петров” от Цариброд (Димитровград), Сърбия. Младите самодейци с български корени изпълниха народни песни и текстове от Елизабета Георгиев с главен герой Артиста. Представлението, посветено на 120 г. културно-просветна дейност в Цариброд и 130 г. от основаването на местната библиотека, събра аплодисментите на десетки зрители в Централното фоайе на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в Международния ден на театъра (27 март). Директорът доц. д-р Красимира Александрова поздрави гостите и им подари книги, а албума “Съкровищница: 140 г. Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” дари на НБ “Детко Петров”.

Сред зрителите на спектакъла бяха директори и методисти от регионалните библиотеки в цяла България. Вчера те участваха в годишната среща на специалистите от библиотечната общност. Директорите споделиха актуалните проблеми на ръководените от тях институции в новата Зала “История на книгата”. А една от основните теми, обсъждани от методистите в Заседателната зала на НБКМ, бе прилагането на стандартизираното издание на Универсалната десетична класификация (УДК) от 2017 г. Зам.-директорът на НБКМ, доц. Антоанета Тотоманова, информира присъстващите, че от началото на 2019 г. документите в Националната библиотека се класифицират именно по това издание. Бяха демонстрирани таблиците за прекласиране на документи и пресигниране на подръчните фондове. Подчертано бе, че общи обучителни занимания по темата не могат да се провеждат, поради различната ситуация в отделните библиотеки.По време на срещата на библиотечните методисти беше дискутирана и темата “Съвременно състояние и перспективи на нормативния контрол в НБКМ”. Предложено бе да се създаде национална база данни „Персонални библиографски указатели”. Това ще подобри предоставянето и достъпа до библиографски ресурси и ще улесни потребителите при търсене на информация.

 

 

Фотограф: Стефан Рангелов