Литературна вечер по повод 525-годишнината от рождението на големия азербайджански поет Мухаммад Физули (1483–1556) беше организирана в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Инициативата за провеждането на събитието е на Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски” и фондация „Европа и светът” с подкрепата на Института за ръкописи „Мухаммад Физули” към Националната академия на науките на Азербайджан и Посолството на Република Азербайджан в София.

Физули е един от великите поети на Азербайджан заедно с Низами Гянджеви (1141–1209) и Имадеддин Насими (1369–1417). Той създава лирика с еднаква лекота и елегантност както на родния си азербайджански, така и на персийски и арабски език. Жанровете, в които твори, са популярните в източната поезия газели, гасиди, рубаи, гита. Творчеството на Мухаммад Физули оказва влияние върху развитието на поезията в целия ислямски Изток.

Поздрав към гостите на събитието отправи доц. Антоанета Тотоманова, зам-директор на НБКМ, която подчерта доброто сътрудничество на Библиотеката с азербайджански и културни институции. А тематичната вечер откри Н. Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в България. Тя припомни ролята на поета в азербайджанската и световната литература. „Физули повдига на още по-високо равнище литературния ни език с образци, написани на азербайджански. Той оказва силно влияние върху класическата азербайджанска, но и върху световната поезия, създавайки нова литературна школа.”

По време на срещата прозвучаха стихотворения на изтъкнатия азербайджански лирик, преведени на български от София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура, и от Гергина Дворецка, журналист, поет и председател на фондация „Европа и светът”. Стиховете бяха изпълнени – в превод и в оригинал – от студенти в специалността „Тюркология” към СУ. Облечени в традиционни азербайджански носии, те успяха да предадат духа на мястото и епохата, когато е живял и творил Физули.

Д-р Невена Граматикова, архивист в отдел „Ориенталски сбирки” на НБКМ сподели впечатленията си от творчеството на именития поет. Тя представи и свой превод от турски език на негови стихове, публикувани от П. Р. Славейков в неговата книжка „Славейче, или събрание на различни песни, български и турски, за разтуха на младите” (Цариград, 1864). „Онова, което беше интересно за мен, е, че стихове на Физули са били познати на една от знаковите фигури на Българското Възраждане като Петко Р. Славейков и явно са навлезли в културната ни среда.”

В програмата на вечерта прозвуча и откъс от операта „Лейли и Меджнун” по едноименната поема на Физули. С премиерата си през 1908 г. тя е първата опера в ислямския Изток. Нейната 100-годишнина, отбелязана през 2008 г., бе включена в Списъка на паметните дати на ЮНЕСКО.

Литературното събитие бе съпроводено от изложба, представяща произведения на Физули и литература, посветена на него. Сред показаните издания са два ръкописа на известното съчинение на поета „Хадигат ас-Суада”/„Градина на щастието” (датирани съответно XVII в. и XVII – XVIII век), които са от фонда на НБКМ.

Фотограф: Стефан Рангелов