УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ

КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  21 624    ДО  СИГ.  22 999

НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ

ОТ  23  АПРИЛ  ДО  31  МАЙ  2019  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.