УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 1 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ!

НА 1 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.