УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 6 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!

НА 4, 5 и 6 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.