Международен семинар “Културното наследство като основа за междукултурен диалог. Стратегии за опазване в Русия и България” се проведе вчера в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ). Съорганизатор на срещата за специалисти беше Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М. И. Рудомино” – Москва.

Семинарът беше открит с приветствия на директора на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова, и на Светлана Горохова, ръководител на Центъра за международно сътрудничество в “М. И. Рудомино”. Поздравителни адреси отправиха Весела Лашева от името на проф. д-р инж. Митко Георгиев, ректор на Химико-технологичния и металургичен университет в София и доц. д-р Васил Загоров, ръководител на катедра “Библиотечни науки” към УНИБИТ.

Сред гост-лекторите бяха специалисти от Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М. И. Рудомино” и Държавния исторически музей – Москва, от Военноисторическия музей на артилерията, инженерните и свързочните войски в Санкт Петербург, от Кремълския музей и Държавния литературен музей в Москва, от Научната библиотека на държавния университет в Томск. От страна на българските домакини знания и опит по процесите на консервацията, реставрацията и дигитализацията споделиха специалистите от реставрационния център в НБКМ, от Университета по библиотекознание и информационни технологии, от фирма АЯ Мсълюшънс ЕООД.

Авторът на разработката за системата “Аноксия” – Христо Златанов (фирма “Хрикат”), запозна гостите с метода за лечение на книги от биологични вредители, а гостите имаха възможност да наблюдават зареждането на камерата и практическото стартиране на самия процес на изтегляне на кислорода и вкарването на азот в нея. Семинарът приключи с посещение на реставрационния център, обиколка на библиотеката, както и с разглеждане на временните експозиции “Книги, посоки, публики”, “Международно сътрудничество” и изложбата „Лицата на доброто” с керамика и скулптури, дело на Анна Попова.

Докладите, включени в програмата на семинара, ще бъдат публикувани в следващ брой на сп. “Библиотека”, както и на сайтовете на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М. И. Рудомино” – Москва, и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

 

Фотограф: Иван Добромиров