Регионалната библиотека “Никола Й. Вапцаров” в Кърджали отбеляза своя 60-и рожден ден с Национална конференция “Библиотеки. Потребители. Предизвикателства” (21 – 22 май), в която се включиха и представители на Национална библиотека “Св. св. „Кирил и Методий”.

При откриването на форума директорът на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова, приветства присъстващите и поздрави местните си колеги за високия им професионализъм и усилията им за превръщането на библиотеката на Кърджали в съвременен център на динамично развиващата се информационна среда. Тя пожела на участниците ползотворна работа в представянето и обсъждането на актуалните теми и връчи почетния плакет на Националната библиотека на г-жа Уляна Ганева, директор на РБ “Н. Й. Вапцаров”.